CORVE organitza un curs de capacitació de responsable tècnic de taller.

L’objectiu del curs és facilitar els traspassos i successions dels tallers per complir amb la normativa vigent

El Decret que regula l’activitat de tallers, estableix que un taller de reparació ha de disposar d’una persona com a responsable tècnic del taller que disposi d’una titulació vàlida segons el llistat publicat.   Quan un taller  es vol donar d’alta, o vol traspassar la seva activitat a un successor, a un treballador o a una persona externa, haurà d’acreditar que hi ha una persona que compleixi aquest requisit.

El curs està pensat per aquelles persones que no tenen cap titulació de les oficialment vàlides per obrir un taller i que acomplint els requisits que es detallen al mateix tríptic, se’ls obre una via per aconseguir una certificació professional que els habilitarà.

A qui interessa?

  • Empresaris que properament pensin jubilar-se i/o traspassar el negoci al/s fill/s o al/s treballador/s, aquesta és l’oportunitat per a preparar la persona que hagi d’assumir la condició de responsable tècnic.
  • Empresaris emprenedors i inquiets que pensin en ampliar el negoci i en un futur obrir altres centres.
  • Empresaris que no tenint ells pròpiament la titulació, consideren interessant perdre la dependència que suposa tenir assignada aquesta condició a un treballador. Aquesta és una oportunitat, per treure’s la titulació.
  • Empreses que han sofert la baixa de la persona que ostentava el càrrec de responsable tècnic de taller.
  • Persones que per la seva aspiració personal vulguin obtenir aquesta certificació.

La inscripció encara està oberta fins el 16 de març de 2022. + informació