Corve recomana als usuaris que revisin el vehicle (cotxe, moto, embarcació) abans de marxar de vacances.

Un percentatge important dels accidents i incidències en la circulació i/o navegació tenen un orígen tècnic. Una falta de manteniment o revisar adequadament el vehicle abans de sortir de vacances, fer un viatge llarg, fer una escapada al Cap de Creus, pot esguerrar les nostres previsions i deixar-nos sense el gaudi esperat, fins i tot, en alguns casos pot provocar ensurts i algun accident.

Per la millora de la seguretat vial, una circulació sostenible i una navegació segura i sostenible, és molt important fer una bona revisió.

Cal anar a un taller de confiança, un taller legal, per que facin un control visual per detectar anomalies que podrien ser fatals.

Molts tallers ofereixen aquest control visual gratuït, naturalment, si posteriorment se li encarreguen les correccions oportunes. Solen oferir aquesta deferència comercial per tal d’incentivar a l’usuari i que conegui l’estat del seu vehicle i pugui actuar en conseqüència.