La facturació dels tallers creix un 8,7%, mentre l’activitat es manté estable.

Cetraa presenta els resultats del seu estudi sobre l’evolució de la posvenda d’automoció espanyola en el primer semestre de l’any.

CETRAA, la Confederació Espanyola de Tallers, ha presentat un estudi sobre l’evolució semestral del mercat de la postvenda d’automoció al canal independent i marquista de segona xarxa a Espanya. S’ hi analitza el volum de mercat, el valor del mercat i el preu mitjà de l’ ordre de treball.

Pel que fa al volum de mercat, mesurat en nombre d’ordres de treball realitzades, s’ha produït un molt lleuger increment de l’activitat respecte al mateix semestre de l’any anterior, de tan sols el 0,3%, passant de 19.713.190 entrades en el primer semestre del 2022 a 19.781.789 entrades el 2023.

D’altra banda, s’ha produït un fort increment del preu mitjà de l’ordre de treball, passant de 298,75€ en el primer semestre de 2022 a 323,71€ en el mateix període d’enguany, la qual cosa fa augmentar la xifra de facturació en més d’un 8% interanual, respecte al mateix semestre de l’any anterior. Els tallers van facturar el 2022 la quantitat de 12.098 milions d’euros, dels quals 5.889 milions corresponen al primer semestre de l’any, havent passat a 6.403 milions d’euros en els sis primers mesos de l’any actual. Fonts de la Confederació apunten, com alguns dels motius a tenir en compte a l’hora de justificar aquest increment, a la pujada de la mà d’obra en funció de les revisions salarials establertes en els convenis col·lectius i a l’augment del preu dels recanvis.

“Cal destacar la tendència a la baixa de l’activitat de carrosseria, en contrast amb el millor comportament de l’activitat de pneumàtics”, ha apuntat Enrique Fontán, president de CETRAA, que ha afegit: “en termes generals, la facturació està en nivells pre-pandèmia, aquesta pujada s’ha produït fonamentalment com a mecanisme de compensació de l’increment de les despeses que han de ser suportades pels tallers”.

L’univers d’estudi per a aquest any, segons estimació de dades pròpies i fonts oficials, és de 40.079 tallers i està format per 137.070 professionals. S’ha pres una mostra de prop de 600 tallers i s’han analitzat aproximadament 250.000 ordres de treball. S’ ha treballat amb dades de tot el territori nacional, dividit en quatre zones amb les següents províncies i comunitats:

  • Nord: Galícia, Astúries, Cantàbria, La Rioja, Navarra, País Basc, Saragossa, Osca, Lleó, Palència i Burgos.
  • Est: Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Múrcia i Albacete.
  • Centre: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Conca, Terol, Càceres, Segòvia, Àvila, Valladolid, Zamora i Salamanca.
  • Sud: Andalusia, Badajoz i Canàries