CETRAA certifica formacions sobre l’electrificació dels vehicles

En resposta a les inquietuds manifestades pels tallers de les seves associacions membres.

CORVE, associació membre de CETRAA, la Confederació Espanyola de Tallers, posa a disposició dels seus tallers la nova certificació formativa “Electrificació dels vehicles i protocols d’actuació” com a resposta al reiterat interès mostrat sobre aquesta matèria entre els professionals de la reparació. Tenint en compte que les vendes de vehicles elèctrics en el primer semestre de 2021 a tot el món pràcticament van triplicar la xifra dels sis primers mesos de 2020 (*), podem dir que el vehicle elèctric està guanyant rellevància en el conjunt del parc mòbil.

A més a més, l’aposta dels fabricants per al vehicle elèctric, les polítiques mediambientals i els incentius a la compra, fan preveure que el vehicle elèctric ja és un fet. Fins ara ocupen un segment petit de mercat, però sabem que la tendència va cap a un nou model de mobilitat.

Això fa que des de les associacions, s’hagi percebut inquietud de les empreses per preparar-se cares a un futur immediat. Cal tenir en compte que no és el mateix manipular un vehicle elèctric que un vehicle de combustió, en el sentit que calen prendre mesures adequades per evitar accidents irreparables, no només des del punt de vista de les persones , si no de responsabilitat sobre els propis vehicles.

Per això des de CETRAA s’ha organitzat aquest curs, que pretén donar unes pautes bàsiques per a que el taller pugui operar sobre el vehicle elèctric amb coneixement i amb seguretat.

En plena execució de la 1a convocatòria, ja s’ha programat la 2a convocatòria. La intenció és facilitar que les empreses puguin formar els seus equips i que empresaris i treballadors disposin de la formació bàsica en la manipulació dels vehicles elèctrics.

El curs es desenvolupa on-line. Una part de la formació és auto-administrada i acaba amb una sessió a l’aula virtual.

Vídeo explicatiu sobre les formacions: