Venda de vehicles: L’any 2022, serà millor que el 2021.

Automobile Talks: El 2022 es preveu una lleugera recuperació i es confia que  es normalitzi la producció i subministrament.

A la jornada Automobile Talks que ha tingut lloc sota el nom: Cap a on anem? Aspectes claus per a la presa de decisions directives per a l’exercici 2022, el vicepresident de Fecavem,  Sr. Agustí Garcia, ha fet una pinzellada més aviat optimista de l’evolució del sector, malgrat els resultats del 2021.

Juan Ramon Garcia de BBVA, ha centrat la seva exposició en una visió general de l’economia i fent una revisió del succeït durant el 2021,.  Els colls d’ampolla provocats per la manca d’extraccions de matèria prima pels efectes de la pandèmia, han fet que la producció i fabricació no donessin l’abast per la falta de subministraments trencant la cadena i  provocat danys en l’economia, ja que la manca de producte ha alentit l’activitat comercial.

Posa de manifest que la situació de recuperació a Catalunya no ha estat completa, però en línia amb la resta de Comunitats Autònomes, tot i que Catalunya va superar els nivells d’ocupació de la pre-pandèmia, en que Lleida i Tarragona despunten especialment. Al 2022 s’espera una recuperació gràcies a la recuperació del turisme, el desestalvi per la millora sanitària que activarà l’interès de compra, els fons europeus i la disminució dels colls d’ampolla.

Conclou dient que el 2022 pot ser un any molt millor, però que no estarà exempt de riscos,  ja que no hi ha una fi clara de la pandèmia: nous ceps del virus i els seus efectes? augment del deute? durada dels colls d’ampolla?

No obstant això, la previsió es positiva i amb una millora sobre el 2021.

El Sr. Juan Manuel López de MSI ha centrat la seva exposició en el desenvolupament econòmic en el sector de la distribució. Ha presentat unes comparatives en que el 2021 es reflecteix om un any amb una lleugera recuperació, però que tot i ésser millor que el 2020, està molt per sota dels nivells pre-pandèmia. La falta de producte ha estat una causa molt significativa.

El canal particulars és el més afectat per la davallada, però el d’empreses i rènting es recuperen. El que que el canal d’empreses millori és significatiu a nivell econòmic i pot tenir efectes positius sobre la resta.

Un altre punt a destacar és el sector de les motocicletes, sobretot els ciclomotors, que han experimentat una davallada extraordinària, però en canvi, és en aquest tipus de vehicle on l’electrificació ha estat més evident i que ha suposat prop del 50% del mercat.

Per últim posa en valor  el fet que el client vol comprar i que per això el mercat de VO s’ha mantingut intacte, fent que el rati entre VN i VO es situï en el 2,58 en turismes i 4×4 i el 2,73 en els LVC.

Les presentacions i dades que han estat  comentades pels ponents estaran a disposició dels associats properament.