CETRAA i CONEPA alerten contra les restriccions en l’ús del barem de pintura CESVIMAP

Les associacions denuncien el quasi monopoli que s’establirà al mercat
Les associacions demanen participar en l’elaboració dels barems

La Confederació Espanyola de Tallers de Reparació (CETRAA) de la que en formem part,  i, la Federació Espanyola d’Empresaris Professionals d’Automoció (CONEPA) alerten contra les restriccions en l’ús del barem de pintura CESVIMAP, anunciades per Mapfre. Segons la companyia, que s’ha reunit amb ambdues associacions, el barem només estarà disponible a través de la plataforma Audatex del grup Solera per a les valoracions dels sinistres dels quals s’hagi de fer càrrec aquesta asseguradora. En conseqüència, els tallers de reparació ja no podran emprar aquesta eina de valoració per contrastar les peritacions que altres asseguradores formulin amb altres barems en no tenir-hi accés.

Aquesta mesura de Mapfre determinarà que cada asseguradora realitzi les seves valoracions conforme als seus propis barems. Cal recordar que Centro Zaragoza està constituït per 19 asseguradores que, conforme a la seva pàgina web, representen el 65% de les primes de l’assegurança de l’automòbil a Espanya.  Mapfre, per la seva banda, tindria una quota del 19,61%.

Per tant, s’està creant de facto un quasimonopoli en les valoracions de les operacions de xapa i pintura, ja que l’únic barem no vinculat a una asseguradora (el del fabricant) presenta un escàs ús tant per no incloure el cost dels materials de pintura com per la dificultat d’operar amb els mateixos en ser diferents els de cada marca i,  en especial, en no ser acceptats per les companyies d’ assegurances.

A més de la restricció en l’ús del seu barem, CESVIMAP ha anunciat la substitució del mateix per una versió denominada Digital Paint, que presenta novetats tècniques que cal conèixer en profunditat per ponderar la seva influència en els resultats de les peritacions realitzades mitjançant aquesta nova aplicació, tot i que és de preveure que suposarà una reducció de temps i dels materials assignats en les operacions més comunes. Per això, s’ha sol·licitat a CESVIMAP una línia directa de consultes tècniques per resoldre aquells dubtes i deficiències que es detectin en  l’aplicació de la seva nova eina. Línia que ambdues associacions confien en què s’ habiliti, com ha ocorregut en un altre barem de recent creació d’ una altra asseguradora.

Per últim, CETRAA i CONEPA, en la mesura que l’ ús dels barems condiciona la facturació dels tallers, consideren imprescindible que les associacions representatives dels mateixos participin en l’ elaboració d’ aquestes eines perquè ofereixin un resultat més equilibrat en les taxacions. D’aquí que ambdues associacions entenen que és temps d’estudiar l’ús de barems com Eurolak, en l’elaboració del qual ha participat l’Associació Alemanya de Concessionaris i Tallers de Reparació al costat de l’Associació Alemanya de Fabricants d’Automòbils i a l’Associació Alemanya de Marques importadores. Barems com aquest posen de manifest que és possible crear eines amb la participació de tots els implicats en la reparació.

Imatge de la notícia cedia per  www.vecteezy.com