Corve convoca als associats a una jornada sobre l’accés a la Informació Tècnica i el SERMI

Pretén ser una jornada informativa per a preparar als tallers davant els canvis tecnològics. Una ajuda i orientació per què els tallers siguin independents o marquines, coneixin a fons la mecànica i els requisits actuals per a l’accés directe als webs dels fabricants, lliures d’intermediaris: com enregistrar-se, acreditar-se i com navegar. És posaran exemples pràctics de navegació. Cada marca té el seu software.

Quan arribi l’acreditació única (SERMI) i quan connectar-se sigui una necessitat per a moltes de les operacions del taller, cal estar preparats. Aquest  és l’objectiu. Conciensciar i preparar.

El contingut de la jornada està estructurat en dos temes. El primer parlarà de l’accés als webs dels fabricants. Què és la informació tècnica de nivell I i com enregistrar-se. Es presentaran exemples pràctics on-line per veure com es navega.  El segon tema tractarà l’acreditació SERMI, què és, quin és el funcionament i el calendari de posada en marxa.

Informació sobre la jornada (Inscripció)