La formación continua dels talleres, en una Proposició no de Llei presentada en el Parlament espanyol

Per iniciativa de CETRAA i CONEPA, l’Aliança per a la Seguretat Viària va incloure la proposta sobre els tallers en les negociacions amb parlamentaris que han donat lloc al document final.

El Grup Parlamentari Popular va presentar a finals de setembre davant la Comissió de Seguretat del Congrés una proposta no legislativa per impulsar la renovació de la flota de vehicles espanyola, millorar la seguretat viària, contribuir a la reducció de contaminants i enfortir la indústria automobilística nacional.  El punt 6 dels seus criteris rectors inclou la formació necessària dels professionals de reparació i manteniment de vehicles per adaptar-se als canvis tecnològics en l’automòbil i als nous models de negoci.

La gènesi del document final, que es presentarà a debat en la Comissió de Seguretat Viària del Congrés, es produeix per iniciativa de l’Aliança per a la Seguretat Viària, creada en plena pandèmia i integrada per més de 30 entitats entre associacions i empreses del sector privat, i que persegueix dos objectius principals: reduir els riscos per accidents a la via pública espanyola i promoure la recerca de noves alternatives de mobilitat més Sostenible des del punt de vista mediambiental. Per a l’Aliança, la consecució d’ambdós objectius implica intentar promoure, a més d’altres aspectes, la conscienciació dels conductors i les noves formes de mobilitat.

Després d’una reunió de l’esmentada  Aliança amb membres de la Comissió de Seguretat Viària del Congrés el passat 7 de maig, i d’una reunió prèvia que, juntament amb representants de CETRAA i CONEPA, es va celebrar el passat 9 de març amb el Grup Parlamentari Popular, ha presentat al setembre una Proposició no de Llei de Renovació de la Flota Mòbil en relació,  entre altres temes, la millora de la seguretat viària, la reducció d’emissions contaminants i la formació en tallers.

En l’apartat específic sobre la necessitat d’una actualització de la formació i formació dels professionals implicats en la reparació, manteniment i reconversió de vehicles,   ambdues institucions que representen els tallers insisteixen queés crucial que les administracions entenguin que abans que els futurs cotxes circulin per les vies hi ha d’haver professionals de reparació quepuguin reparar-los. és a dir, cal anticipar-se a la situació i millorar i actualitzar prèviament els continguts que s’impartiran en Formació Professional.

D’altra banda,el document també transmet la gran importància de mantenir el parc envellit. En aquest sentit, CETRAA i CONEPA insisteixen en la importància positiva de la implantació d’una “cultura de manteniment preventiu”, més descuidada pels propietaris de vehicles antics, com a eina eficaç per millorar la seguretat viària.