Corve organitza una convocatòria de Curs de Formació Obligatòria del Metall per a Cerdanya

El Conveni Estatal del Metall estableix que els treballadors adscrits al Conveni del Metall han de fer una formació obligatòria d’acord amb el lloc de treball que ocupen.

Fins ara, per qüestions organitzatives no s’havia ofert cap convocatòria a Cerdanya.

Amb la finalitat d’arribar a tots els indrets de l’àmbit de l’associació, s’ha organitzat un curs per a les empreses de Cerdanya, tot i que està obert també a la comarca veïna del Ripollès.

L’objectiu de la formació és complir amb el que disposa el Conveni Nacional del Metall que obliga a tots els treballadors adscrit al Conveni Provincial del Metall a fer-la.

Aquest curs és independent de la formació que inclou el pla preventiu de l’empresa. És un curs amb un temari específic de 20 hores presencials per als operaris de taller i 6 hores per als comercials/venedors i administratius.

El termini per adaptar la plantilla es fixà inicialment per al 20 d’octubre de 2020. Recentment s’ha aprovat allargar aquest termini fins l’1 d’octubre de 2022. Això vol dir que des de l’entrada en vigor de la normativa i fins el 2022, la plantilla de l’empresa haurà de poder acreditar que han fet la corresponent formació.

Les empreses que ho desitgin poden baixar-se la informació des de l’àrea privada, així com fer la preinscripció

 

Aprofiteu aquesta oportunitat.