CORVE DENUNCIA QUE L’ENQUESTA SOBRE LA ZBE NO ÉS OBJECTIVA

L’enquesta és arbitrària i condiciona l’objectivitat de resposta, ometent possibles respostes o limitant les respostes en interès d’uns resultats determinats.

CORVE, associació d’empresaris de comerç i reparació d’automoció ha rebut l’enquesta com una amenaça cap a la lliure opinió dels enquestats.

L’associació està, naturalment, a favor de la lluita contra el canvi climàtic i la necessitat de ser actius, però alhora defensa que cal una implantació de la zona de baixes emissions responsable. Creu que cal planificar adequadament les solucions i mesures per tal de minimitzar els impactes, tan a la ciutadania com als teixits empresarials que en resultaran afectats.

És molt important conèixer que volen els ciutadans i tots els actors implicats. No obstant això, el que no és admissible és que es faci un qüestionari amb preguntes totalment dirigides a l’obtenció d’uns resultats concrets, obligant a prendre decisions radicals, com per exemple, si es prefereix la mobilitat o la salut. No hem d’oblidar que hi ha persones que per la seva salut, necessiten mobilitat. Com aquesta, és donen altres qüestions que no permeten expressar l’opinió oberta dels ciutadans.

En quan a l’afirmació sobre la classificació del distintiu ambiental dels vehicles, l’associació ja va manifestar que no és equitativa ni respon realment a l’eficiència ambiental dels vehicles, atès que més que l’antiguitat és la tecnologia del vehicle la que pot determinar si és o no contaminant.

Per últim l’enquesta només fa referència a les emissions dels vehicles. Caldria estudiar altres focus dels que ningú en parla i que els ciutadans haurien de poder opinar, o donar-los opció a què en facin suggeriments.

Tot plegat un cúmul de despropòsits.