CORVE emprèn una iniciativa per que les empreses puguin informar als usuaris dels efectes de les restriccions d’aigua.

CORVE, conscient de la situació que suposa per moltes empreses la situació extrema de sequera que ens està afectant, ha emprès una iniciativa perque les emrpreses puguin informar als seus clients que l’abast de les restriccions pot afectar el servei habitual.

Algunes empreses, sigui  per imposició de les seves franquícies, per opció voluntària  o d’altres motius, venien introduint la neteja dels vehicles com un element qualitatiu en el servei.

Des de fa uns mesos l’evolució de la sequera ha fet que moltes de les empreses associades, per imposició o voluntàriament i en solidaritat amb la ciutadania, suprimiren algunes actuacions, com ara entregar el vehicle rentat.

Atès que la situació és realment preocupant i als efectes de contribuir en la conscienciació i en solidaritat amb la ciutadania, l’associació ha emès un model de cartell perque les empreses que venien entregant el vehicle rentat als seus clients, puguin informar als seus clients de per que han suprès aquestes operacions en el servei.

Igualment per les nàutiques, activitat que habitualment requereix de certes operacions de neteja a les embarcacions. No obstant això, també podran informar als clients de l’assumpció de les mesures i la reducció d’aquestes tasques en els seus serveis.