L’acreditació única SERMI que entra en vigor el proper 1 d’abril desperta l’inquietud del sector.

A partir de l’1 d’abril el SERMI serà una realitat

El passat 30 de gener CORVE juntament amb la Federació Catalana de Tallers va organitzar una jornada telemàtica en què s’hi van inscriure prop de 300 tallers. El motiu de la jornada era explicar que és l’Acreditació SERMI que  entrarà en vigor el proper 1 d’abril,  per què serveix i qui l’ha d’obtenir.

El Secreteri General de la Federació Catalana i membre responsable de la comissió d’aquesta matèria a la CETRAA, Sr. Ramon Casas, va fer una exposició per donar a conèixer en què consisteix aquesta acreditació i qui estarà obligat a obtenir-la per reparar a partir de l’1 d’abril de 2024.

Aquest reconeixement l’hauran d’oobtenir aquells taller que realitzin operacions sobre els sistemes de seguretat d’antirobatori dels vehicles categories M, N i O,  tan per fer la reparació com per adquirir els recanvis corresponents.

L’acreditació és personal de la persona acreditada, però necessàriament vinculada a un taller legalitzat. Per obtenir-la cal acreditar una sèrie de requisits sobre la persona, la seva professionalitat i experiència i el taller per la seva legalitat, solvència i professionalitat.  Quan les dues parts es desvinculen: el taller plega o l’empresa tanca, l’acreditació queda automàticament sense efectes.

Les associacions que composem la Federació i que estem integrades a CETRAA, poden beneficiar-se de l’acord signat amb l’acreditadora SGS en virtud del qual, CORVE tramitarà la sol·licitud de l’acreditació per als seus associats amb unes condicions econòmiques preferents.