CORVE HA ORGANITZAT UNA JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL DISTINTIU DE QUALITAT AMBIENTAL DELS TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES.

CORVE HA ORGANITZAT UNA JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL DISTINTIU DE QUALITAT AMBIENTAL DELS TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES.

El passat 6 de febrer CORVE va organitzar amb la col•laboració de DEPLAN i el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge una jornada informativa sobre el Distintiu de Qualitat Ambiental.

L’associació ha fet una tasca molt important de conscienciació a les empreses, malgrat l’esforç que ha suposat la correcta gestió dels residus els tallers, conscients de l’importància de preservar el medi ambient està disposats a adoptar mesures que van més enllà del compliment de la normativa vigent. Mostra d’això va l’elevat nombre d’assistents a la jornada.

El motiu va ser oferir als tallers informació i ajuda i difondre el distintiu de qualitat ambiental com una eina i element per exhibir i mostrar als clients aquest esforç.

La jornada va ser presidida pel Sr. Salvador Samitier, Cap del Servei de de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge; el vice-president de l’associació, Sr. Joan Alcalà; el Sr. Ismael López, en representació de DEPLAN; i el Sr. Ramon Gascons, en representació de Blanes Mòbil que ja compta amb el Distintiu.