Impost d’emissions. Les baixes temporals no triburaran. La patronal, ens podem atribuir nou èxit.

Des de la publicació de la Llei que regula l’Impost sobre les emissions, s’han succeït moltes accions per parts dels agents afectats.

Des de FECAVEM, patronal catalana de la distribució de la qual en som membres actius, s’ha mantingut un contacte i un pols amb l’administració catalana per vindicar les inquietuds de tot un sector que es sent especialment afectat. A tota la problemàtica de la pandèmia, només calia afegir la criminalització del vehicle.

Tot i aconseguir que es demorés l’aplicació de l’impost dos anys, l’any  2020, la Generalitat va ser implacable i va decidir fer-ho efectiu.

No obstant això, l’actitud nostre juntament amb la Federació ha estat d’oposició a l’impost, sobretot, en referència a diferents situacions en que consideràvem que no era racional que s’apliqués.

Finalment, el Parlament ha aprovat acceptar algunes de les propostes i per a l’any 2021, els vehicles amb baixa temporal no tributaran.

Aquesta modificació és molt positiva per al sector, atès que en molts casos l’impost suposava una pressió fiscal important.