LES PRESES

TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES A MOTOR TALLER DE REPARACIONS DE VEHICLES. Num. Reg. RASIC GI-17/24079.

. Num. Reg. RASIC GI-17/08.650.

TALLER DE PLANXA I PINTURA . Num. Reg. RASIC GI-17/17726.

TALLER DE REPARACIONS DE VEHICLES A MOTOR. MECÀNICA, ELECTRICITAT I MOTOCICLETES TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES A MOTOR. Num. Reg. RASIC GI-17/12.292.