Reunió de Secretaris a Fecavem, per analitzar i revisar la millora dels serveis

Els Secretaris., per manament de les seves Directives, s’han reunit per analitzar els serveis i estudiar la viabilitat de millorar i la creació de nous.

Fecavem és la patronal catalana que agrupa les empreses de venda i distribució de vehicles a Catalunya. Està conformada per les associacions provincials: Astave, APEA de Lleida, CORVE, Gremi del Motor i Gremi de Mobilitat de Sabadell.

La reunió ha tingut lloc a la seu de Fecavem, a Barcelona i els Secretaris han fet una anàlisi dels serveis que es donen als associats. La intenció era fer un balanç dels serveis actuals, analitzar si compleixen les necessitats dels associats per proposar l’estudi d’introduir millores i la inclusió de nous serveis. Els serveis més importants són el Butlletí Estadístic de Preus i la informació i informes mensuals d’estadístiques de matriculacions.   S’ha obert un periode per estudiar la viabilitat de les millores proposades i, si s’escau, el calendari d’implementació.

El president de Fecavem Jaume Roura, en nom de la patronal, va obrir la reunió de secretaris per explicar-los la seva visió actual del sector i les línies de treball que considera importants.