COL·LAPSE DE PNEUMÀTICS ALS TALLERS DE GIRONA

Veure noticia originaL

Col·lapse de pneumàtics vells als tallers gironins
Les empreses que han de fer la recollida no compleixen el servei que han contractat els associats de Corve

La falta de recollida porta molts problemes a alguns tallers
marc martí

GIRONA | DDG
Tallers gironins associats a la patronal Corve van denunciar ahir que es veuen obligats a suportar un emmagatzematge de pneumàtics inusual a causa del fet que les úniques entitats que tenen assignat el servei de recollida no estan donant el servei pel qual els usuaris i tallers han pagat prèviament.
Segons van explicar, el centre de gestió d’una de les entitats (SIGNUS) que s’ocupa de la recollida a les comarques gironines ha rebut ordres de no recollir mensualment més de la quantitat que Signus li ha autoritzat ja que no li reemborsaran el cost del transport d’aquelles quantitats que excedeixin de la quantitat que ells anomenen “cupo”.
Corve va expressar ahir la seva “indignació davant la negativa de Signus a recollir els pneumàtics que s’estan amuntegant als tallers i pels quals han pagat “religiosament” l’aportació que per reial decret li és carregada des del fabricant i que ha repercutit als seus clients”.
L’associació ha rebut un gran nombre de queixes de tallers afectats que es troben davant “una situació d’emergència”, ja que els pneumàtics s’estan apilant i no tenen espai per emmagatzemar-ne més. Corve va alertar del risc que augmenti la inseguretat vial, atès que si no disposen d’espai, els tallers hauran d’ajustar el servei a la disponibilitat d’espai.
La patronal dels tallers gironins ja ha fet arribar aquestes queixes a l’aministració perquè obliguin Signus a fer la recollida.