Conveni del Metall de Girona. La Patronal del Metall i UGT han arribat un principi d’acord

La Patronal composada per CORVE, Metall Girona i el Gremi d’Instal·ladors, després d’una intensa i llarga negociació, hem signat amb UGT un principi d’acord

El dimecres 15 de novembre després d’un llarg, intens i debatut procés de negociació, la Patronal varem presentar  la  nostra última oferta amb la finalitat de poder tancar un acord.  La proposta després de ser debatuda per la part social, va ser acceptada per UGT, sindicat que actualment té la majoria de representació. CC OO es va retirar de la taula manifestant la seva disconformitat.

L’acord que es desvia de la nostra oferta inicial, és per a 3 anys, 2023, 2024 i 2025 i suposa un augment total del 9%, amb una garantia final màxima de l’1,5%, si l’IPC general es desviés.

Es manté la compensació i absorció. No obstant això, amb caràcter extraordinari, el 2023 i 2024, no s’aplicarà la clàusula en uns límits determinats.

La jornada laboral és manté intacta i s’introdueixen algunes millores socials adaptant el text a les disposicions laborals vigents.

La signatura del conveni és prevista pel dia 20 de novembre.