Els tallers han d’actuar davant la pèrdua de poder adquisitiu per la pujada de l’IPC

Les associacions continuaran defensant el dret del taller per que les asseguradores li abonin el preu hora exposat al públic

Els presidents de la Confederació Espanyola de Tallers de Reparació (CETRAA) i la Federació Espanyola d’Empresaris Professionals d’Automoció (CONEPA) han emplaçat els tallers a actuar davant la pèrdua de poder adquisitiu per la pujada de l’IPC i a vigilar els efectes que la inflació tindrà en els seus marges. Tot això, sens perjudici de continuar defensant el dret del taller a què les asseguradores li abonin el preu hora exposat al públic.

Segons les estadístiques oficials de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Índex de Preus de Consum (IPC) interanual de 2021 es va situar en el 6,5%. Aquest percentatge convé relacionar-lo amb l’escenari contemplat ara pel Banc Central Europeu d’una “inflació més elevada durant més temps”.

Tots els tallers (de xapa, mecànics, especialitzats, etc.) es veuran afectats, en major o menor grau, per l’increment de la inflació, davant la qual hauran de definir l’estratègia que considerin més apropiada.

Les causes que incideixen en la inflació dels tallers

Les causes d’aquest alt IPC són conegudes, però convé sistematitzar-les, pel diferent pes que poden tenir en els diferents tipus de tallers: l’increment del preu de l’electricitat, en una taxa del 72% a desembre de 2021, o la pujada de més de l’11% que va registrar el gas. A aquestes alces cal afegir la corresponent als preus de la pintura; l’augment del cost de la gestió de residus; les pujades de l’impost de preus d’assegurances; les actualitzacions en els preus d’arrendaments i subcontractes de serveis (riscos laborals, assessoria, pàgina web, programes de valoració, programari de gestió); el manteniment dels cotxes de substitució i molt en especial l’actualització dels convenis col·lectius en 2022, que incrementaran els costos laborals, amb una gran repercussió en els marges dels tallers en facturar aquests mà d’obra.

Conseqüències i accions

La incidència que suposa l’augment de l’IPC obliga a:

  • Revisar les tarifes del preu/hora taller
  • Contactar amb les companyies per comunicar els nous preus i, si s’escau, revisar els acords, en defensa de poder mantenir el servei i garantir-ne la qualitat.
  • Contactar amb els rèntings, flotes, altres operadors i empreses per comunicar els nous preus i, si s’escau, revisar els acords en defensa de poder mantenir el servei i garantir-ne la qualitat

Les associacions membres de CETRAA,  en defensa dels nostres associats posem a disposició dels associats un model de carta per que els tallers puguin adreçar-se a qui correspongui per comunicar el canvi de preus.