CORVE no abandona la lluita contra l’intrusisme professional

Aquest mes d’agost han estat denunciats dos tallers

La lluita contra l’intrusisme professional forma part de  l’ideari de CORVE des dels seus inicis. La seva tasca ha consistit en recopilar la informació rebuda i traslladar-la a les administracions competents per que en facin les comprovacions i obrin les diligències necessàries.

Tant ha estat la preocupació de l’associació que inclús va arribar a un acord amb un despatx de detectius per investigar alguns casos i poder aportar proves fefaents davant l’administració en la mesura que sigui possible.

Arrel d’aquesta actuació i la seva difusió, els casos, sortosament varen disminuir.

En els últims anys, es van reben algunes denúncies que l’associació va tramitant.  Molts casos es resolen: o bé tanquen, o bé es legalitzen.  Són pocs els casos reincidents.

En el que va d’any s’han tramitat mitja dotzena de denúncies. Aquest mes d’agost n’hem tramitat dues.

Invitem a tots aquells que detectin casos sospitosos que ens ho informin. Naturalment l’associació actua amb total discreció per tal que no transcendeixi la procedència de la informació denunciada i garantir així una col·laboració més estreta dels associats que poden adreçar-nos les dades sense por a represàlies.