Els tallers de reparació són una peça important en el reciclatge de residus.

A girona es regeneren cada any 2433 tones, de les que 1470  es converteixen en nou lubricant

El Diari de Girona va publicar la notícia: Girona obté 1.450 tones de nou lubricant amb oli industrial usat

Del contingut de la notícia podem extreure el paper important que juguen els tallers en la recuperació de l’oli brut dels vehicles.  Des de fa molts anys el sector està molt conscienciat de la importància del reciclatge dels residus. L’oli usat ha estat des de sempre un dels punts claus i sobre el qual s’ha prestat una atenció especial.

Cator és una empresa catalana que fa la recuperació de la major part de l’oli recollit a Catalunya i s’ocupa en un procés sostenible de regenerar l’oli. La qualitat mediambiental del procés i dels productes comercialitzats, s’assegura gràcies a sofisticats sistemes de control i a un laboratori amb de tecnologia avançada per l’anàlisi d’olis lubricants.

El sector ha fet i fa un gran esforç per que els residus que generen els vehicles com a conseqüència de la reparació  siguin reciclats, regenerats o eliminats.  I no és només un cost econòmic, és espai, temps i recursos per a gestionar-los.

Cal posar en valor la tasca de tots els tallers, la seva implicació i participació en la societat en la cura del medi ambient i la sostenibilitat de la mobilitat.