CORVE VA REBRE DE LA CAMBRA UN PREMI A LA QUALITAT DE LA FORMACIÓ

La Cambra lliura els Premis a la Qualitat en la Formació.

Cadascun dels premiats ha estat distingit en base a mèrits aportats en relació al desenvolupament de la seva tasca formativa. Ha assistit a l’acte el Conseller d’Ensenyament, Ernest Maragall

Empreses guardonades:

PRODAL, per la tasca de formació dels seus treballadors i/o alumnes en pràctiques de cicles formatius

IES – ESCOLA D’HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA pel bon desenvolupament dels seus plans d’estudi i la seva tasca en la gestió de la formació pràctica dels alumnes a les empreses. L’empresa guardonada per haver estat escollida pel propi institut és l’Hotel Empordà de Figueres.

Inforolot, SA, com empresa del sector de la formació per haver destacat per la seva activitat innovadora

Corve Associació, com a gremi d’àmbit provincial, pels seus programes de formació adreçats als associats

L’objectiu de la Cambra amb la celebració d’aquests premis és reconèixer anualment la labor innovadora i dinamitzadora de les empreses, institucions i organitzacions gestores de la formació.

Per a la selecció dels premiats s’han tingut en compte diferents aspectes que incideixen en la qualitat de la formació.

– La millora continuada de la tasca formativa de l’empresa en vers als seus treballadors i/o alumnes en pràctiques.
– Els elements innovadors dels programes formatius de les empreses, instituts, gremis i/o associacions.
– El grau de desenvolupament, nivell d’avaluació i assoliment de resultats en la gestió de les pràctiques en empreses per parts dels IES o de les pròpies empreses.
– L’adequació dels programes formatius a les necessitats detectades.
La millora de la productivitat a l’empresa u la rendibilització dels coneixements adquirits amb els programes formatius.

L’acte, s’ha celebrat avui, 17 de juliol, a la Sala d’Actes de la Cambra a les 12,30 h.

El Conseller ha felicitat els premiats i els ha encoratjat a continuar en aquesta línia. Dels premis ha elogiat les categories, ja que representen la capacitat per aplegar esforços per aconseguir una economia d’escala en la formació. També ha dit que la qualitat és un factor crític per a la Formació i que cal versatilitat.
De l’empresa INFOROLOT, SA ha ressaltat que és la plasmació del criteri de col•laboració conjunta del món local, l’empresa i els instituts.

El President de CORVE, que ha parlat en nom dels premiats ha dit que el seu sector és un dels més afectats pels canvis tecnològics i ha reivindicat una formació que camini a la mateixa velocitat que aquestos, també ha dit que la formació abans servia per a tota la vida i ara es necessita una formació continuada i permanent i ha demanat a la Cambra que mitjançant la seva tutela davant l’Administració col•labori en la creació de plans de formació adequats a les necessitats reals de les empreses.