Éxit del Webinar: Com accedir a la informació del fabricant

Va quedar de manifest la importància del tema i l’interès dels tallers. La jornada ha estat el tret de sortida del projecte de CETRAA.

CORVE va organitzar conjuntament amb la resta d’organitzacions agrupades amb la Federació Catalana per al desenvolupament i implementació del Projecte RMI, va celebrar el Webinar  Com accedir a la informació del fabricant. El ponent Ramon Casas, Secretari General de la Federació Catalana de Tallers, va  ser qui va fer l’exposició. La seva intervenció es va centrar en posar de manifest la importància de la tecnologia en els vehicles i que davant l’evolució i la complexitat de l’electrònica, cada cop és més important conèixer la informació tècnica del fabricant per poder fer intervencions segures en els vehicles i evitar problemes en les reparacions.  Per això, cada cop es farà més imprescindible que el taller accedeixi a la informació del fabricant:  campanyes tècniques sobre el vehicle, manteniments marcats pel fabricant, esquemes tècnics sobre elements del vehicle…

Va explicar la tasca desenvolupada per CETRAA, Confederació Espanyola de Tallers, en vetlla per l’aplicació de les directives europees  i a través de CECRA i fruït de l’acord amb l’Associació Alemanya de Tallers , han desenvolupat un projecte destinat a orientar i ajudar als tallers en l’accés a la informació del fabricant.

Les associacions membres de CETRAA , ens hem organitzat per poder estendre l’aplicació del projecte i poder implementar processos d’acreditació dels tallers a les marques per que puguin accedir a les seves plataformes, així com formació específica per facilitar-ne la navegació.

Mentre tant, els associats poden accedir a través de la pàgina web de CORVE   informació sobre els accessos a aquestes plataformes: nivells d’accés, enllaços web…

Aquesta jornada és el tret de sortida d’aquest projecte.