CORVE es reuneix amb el Syndicat des Artisans de Perpinyà

Ambdues organitzacions varen intercanviar informació sobre la situació del sector en ambdós territoris germans, posant de manifest problemàtiques comunes.

Jordi Solà, president de CORVE i Ernest Plana, que representa l’associació al sí de la FOEG i n’ostenta el càrrec de president varen rebre els 5 representants del Syndicat des Artisans dels Pirineus Orientals amb seu a Perpinyà, encapçalada per Patrick Pardo, President i també representant del tallers a la Chambre de Métiers.

La trobada va tenir lloc a Figueres. L’objectiu era posar en comú les experiències empresarials d’ambdós costats fronterers des del punt de vista econòmic, logístic, empresarial , burocràtic i legal, veure quines són les problemàtiques comunes i avaluar possibles estratègies. En aquest context varen visitar les instal·lacions de Garatge Plana de Vilamalla i Girona per veure si les exigències puntuals en matèria de marques seguia el mateix patró a la seva demarcació.  Com a conclusió de la trobada es va posar de manifest que:

  • A França, des del punt de vista professional, les administracions tenen un respecte al teixit empresarial i econòmic i escolten el sector abans de prendre decisions, També posen en valor la formació professional i mantenen exigències en matèria de formació específica per a l’exercici de l’activitat de tallers, per la seva implicació en la seguretat vial i de les instal·lacions.
  • Companyies d’assegurances. La problemàtica amb les companyies d’assegurances continua essent, encara que no tan greu com a l’estat espanyol, un escull important i un parany per als professionals de la carrosseria i pintura, pel que fa al respecte dels preus de mà d’obra i les valoracions dels sinistres.
  • Manca de mà d’obra especialitzada. Aquesta problemàtica és comuna. El canvi generacional, els canvis de filosofia de les noves generacions en relació al canvi de punts de valoració dels llocs de treball, fan que la manca d’operaris qualificats s’hagi convertit també en un problema real en ambdós demarcacions.
  • Preu-hora serveis. A Catalunya els preus es mantenen en uns preus molt per sota de la mitjana europea, En relació als nostres veïns el preus de taller a Girona estan molt per sota, i comparativament els sous actualment estan en unes xifres reals molt similars, cosa que ens situa en una situació de rendibilitat empresarial molt més precària.