CORVE demana suport als tallers a la DENÚNCIA de CETRAA a les ASSEGURADORES.

Ara és el moment per que els tallers gironins s’afegeixin a la denúncia per acabar amb les males pràctiques de les asseguradores.

CETRAA,CONEPA, GANVAM I FAGENAUTO, representant els tallers de reparació d’automòbils espanyols, van denunciar davant el Parlament Europeu el passat mes de març a l’Estat espanyol per incomplir quatre Directives comunitàries i diversos articles del Tractat de Funcionament de la UE (TFUE) que estarien facilitant les males pràctiques de les asseguradores i l’important desequilibri existent en la relació que ocasiona greus perjudicis econòmics als  tallers.  Ara, aquesta denúncia ha estat admesa a tràmit, per la qual cosa les quatre associacions han llançat una campanya de recollida de signatures de suport a la iniciativa.

CORVE, com a associació membre de CETRAA, recalca que és molt important donar suport a la denúncia.  Per això, cal que anar a la pàgina web que s’ha creat: talleresporsusderechos.com que descriu el senzill procediment que s’ha de seguir per sumar-se de manera online a la denúncia.

Amb aquesta denúncia, les quatre organitzacions empresarials estatals demanen que el Parlament Europeu es posicioni sobre l’esmentat incompliment que sustenta les males pràctiques i s’obtingui una solució que, basada en el respecte al marc jurídic comunitari, acabi amb la desequilibrada relació actual de tallers i asseguradores, donant origen a un marc més equitatiu.

L’origen de la denúncia

Les actuacions de les asseguradores inclouen greuges com la fixació dels preus hora sense respectar aquells establerts pel taller ni l’ import a abonar pel sinistre i sense que als tallers se’ ls reconeguin totes les hores de treball que inverteixen en les reparacions.

D’ altra banda, els barems confeccionats per empreses vinculades o participades per les asseguradores són emprats perquè els pèrits tastin el temps i cost dels materials de les reparacions que han d’ assumir, actuant en detriment del taller, ja que el barem no té per què ajustar-se al tractament de la reparació de cada taller ni a la seva estructura empresarial.

A més, els denunciants assenyalen que a Espanya pot produir-se una col·lusió tàcita entre asseguradores, d’acord amb la tendència a la baixada dels seus preus, que no ha ocorregut en altres Estats, així com a la determinació de preus de la reparació a través dels  convenis CIDE i ASCIDE.

Així mateix, la dependència econòmica dels pèrits no permet garantir que actuïn amb estricta objectivitat a l’hora d’avaluar els danys i fixar el preu/hora de la reparació pel que se suggereix resoldre el problema creant un òrgan supervisor que designi els pèrits de forma independent i davant el qual es reclamin les males pràctiques.

No oblidem també la pràctica de les asseguradores que imposen als tallers els proveïdors de recanvis o el tipus de recanvi a instal·lar imposant determinades exigències que impossibiliten vetllar per l’eficiència i òptima qualitat de la prestació de serveis que proporcionen els tallers de reparació.

Finalment, algunes companyies asseguradores comercialitzen pòlisses que impedeixen als clients triar lliurement el taller per reparar el seu vehicle, veient-se obligats a reparar-lo en un nombre limitat d’empreses sense que altres tallers puguin adherir-se a aquest tipus d’acords, restringint la lliure competència i la llibertat d’elecció del consumidor.

En aquesta mateixa línia, les associacions denuncien que algunes entitats, una vegada ocorregut el sinistre, pressionen el client perquè porti el seu vehicle a determinats tallers seleccionats, distorsionant el mercat en limitar i restringir la lliure elecció de taller pel consumidor, vulnerant el principi d’igualtat i aprofitant el desconeixement de l’assegurat.

Per tot això, i considerant l’ impacte d’ aquestes pràctiques en el negoci dels tallers de reparació, les quatre institucions volen impulsar l’ abast de la denúncia amb la posada en marxa d’aquesta campanya de suport esperant recaptar el màxim nombre d’adhesions.